Eksamen og vurdering

Statsforvalteren gir brukerveiledning i systemene for prøveadministrasjon (PAS) og prøvegjennomføring (PGS) til kommuner, skoler og sensorer. I tillegg veileder vi om praktiske, tekniske og juridiske spørsmål om eksamen og elevvurdering.

Statsforvalteren koordinerer sensur for eksamen som er gitt sentralt i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne. Arbeidet omfatter blant annet å rekruttere, oppnevne og skolere sensorer og oppnevne oppmenn og arrangere fellessensur. Videre behandler vi klager på standpunktkarakterer i grunnskolen og i grunnskoleopplæringen for voksne. Vi administrerer behandling av klager på eksamenskarakterer i utvalgte fag.

Vil du klage på din eksamen, kontakter du skolen din.

Våren 2021

Eksamen for elever er avlyst. 

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

 

 


06.05.2021

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Mange elever har fått deler av opplæringen som digital opplæring hjemme og eksamen er avlyst. Selv om dette kan ha betydning for vurderingsgrunnlaget, gjelder fortsatt de ordinære reglene for fastsetting av standpunktkarakterer og klage på standpunktkarakterer. 


25.03.2020

Eksamener avlyst

På grunn av Koronasituasjonen har regjeringen besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.