Eksamen og vurdering

Oppdatert 08.03.2022

Statsforvaltaren gjer rettleiing i systema for prøveadministrasjon (PAS) og prøvegjennomføring (PGS) til kommunar, skolar og sensorar. I tillegg rettleier vi om praktiske, tekniske og juridiske spørsmål om eksamen og elevvurdering.

Statsforvaltaren koordinerar sensur for eksamen som er gitt sentralt i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for vaksne. Arbeidet omfattar blant anna å rekruttere, oppnemne og skolere sensorar og oppnemne oppmenn og arrangere fellessensur. Vidare behandlar vi klager på standpunktkarakterar i grunnskolen og i grunnskoleopplæringen for vaksne. Vi administrerar behandling av klager på eksamenskarakterar i utvalde fag.

Vil du klage på eksamen, kontaktar du skolen din.

Våren 2023

Fellessensur

     Vidaregående opplæring

  • Fellessensuren for sentralt gitt eksamen i norsk er mandag 19. juni ved Scandic Park Sandefjord

     Grunnskolen

  • Fellessensuren for sentralt gitt eksamen i faga engelsk, norsk og matematikk er mandag 19. juni ved Scandic Park Sandefjord

Alle sensorane er plikta å møte til fellessensuren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.02.2023

Vil du bli sensor?

Etter tre år uten eksamen i grunnskolen, går vi nå mot en vår med eksamensgjennomføring. I mellomtiden har vi fått nye læreplaner i fag – og det er utviklet nye oppgavetyper som er i tråd med disse. Mange lærere har deltatt på kurs, i regi av Statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet. Flere kommuner har også arrangert kurs for å forberede lærerne på de nye eksamenene. Interessen og engasjementet har vært stort.


Publisert 08.03.2022

Varsling til elevar og foreldre på e-post eller læringsplattformer

Skolen skal varsla elevane og foreldra om eleven står i fare for å ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag, eller nedsett karakter i orden eller åtferd, jf. forskrift til opplæringslova § 3-8.


Publisert 06.05.2021, Sist endra 07.04.2022

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Mange elever har fått deler av opplæringen som digital opplæring hjemme og eksamen er avlyst. Selv om dette kan ha betydning for vurderingsgrunnlaget, gjelder fortsatt de ordinære reglene for fastsetting av standpunktkarakterer og klage på standpunktkarakterer.