Utlysning av forskningsprosjekt: Feltundersøkelser med drone som tapsforebyggende tiltak i beitenæring

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ønsker å skaffe til veie ytterligere kunnskap om og hvordan bruk av drone i utmark kan være et tapsreduserende og forebyggende tiltak mot rovvilt skader – både i sauebeitenæring og tamreinnæring. Rovviltnemnda lyser ut prosjekt og ønsker pristilbud på forskningsprosjekt og fristen for å komme med tilbud er satt til 1. juni 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.05.2023

Bruk av drone i utmark ble utredet med intervju og litteraturstudier i
2022. Dette arbeidet ble utført av NIBIO og link til rapporten ligger i høyre marg på denne siden.

Rovviltnemnda ønsker nå gå ett steg videre og teste noen av bruksområdene til droner i feltstudier. Dette for å kunne konkretisere i hvor stor grad droner kan være et nyttig hjelpemiddel i områder med tap av beitedyr til rovvilt. Rovviltnemnda ønsker derfor å bestille en utredning der målsettingen er å teste om bruk av drone kan fungere som et tapsreduserende og forebyggende hjelpemiddel mot rovviltskader i beitenæringen.

Vi viser til konkurransegrunnlaget for detaljer. Se høyre marg. 

Frist for pristilbud er 1. juni 2023. Rapporten skal ferdigstilles innen 1. desember 2023.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.