Inviterer til åpne innspillsmøter

Foto: Mari Krogfjord / Mari Krogfjord.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge inviterer til åpne innspillsmøter i forbindelse med revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2023

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge inviterer til følgende åpne innspillsmøter i forbindelse med revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 6:

 • 30. januar – Steinkjer – Statens hus møterom «Leka»
 • 1. februar – Rauma kommune – møte er en del av det årlige dialogmøte som Statsforvalteren i Møre og Romsdal arrangerer. Statsforvalteren i Møre og Romsdal vil orientere om møtested i invitasjonen til dialogmøte.
 • 2. februar – Surnadal – Thon Hotel
 • 6. februar – Midtre Gauldal – kulturhuset på Støren

Alle innspillsmøtene er åpne for alle og starter med lunch kl. 11:30, mens selve innspillsmøte starter kl. 12:30 og varer frem til kl. 15:30.

Agenda

 • Velkommen
 • Gjennomgang av oppstartsmeldingen
  • Skader forvoldt av fredet rovvilt fra 2010 og frem til i dag
  • Utviklingen av rovdyrbestandene fra 2010 og frem til i dag
  • Forvaltningsområdene i gjeldende forvaltningsplan
  • Fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltsregion 6 Midt-Norge
 • Innspill fra deltagerne
 • Annet

For at alle skal få lunch må vi vite hvor mange som kommer. Ber derfor om tilbakemelding innen utgangen av fredag den 27. januar 2022 på hvem som kommer, og på hvem som ønsker å presentere innspill i møte.

Det vil i tillegg bli et eget innspillsmøte med reindriften den 31. januar. Her har det blitt utsendt egen invitasjon til reinbeitedistriktene, reinsamelagene og Sametinget.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.