Verger skal ikke samtykke til vaksine

Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksinering. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2021

Helsedirektoratet sendte 18. januar ut brev til alle statsforvaltere og kommuner med informasjon om dette.

Vaksinering mot SARS-CoV-2 er frivillig, på samme måte som annen helsehjelp. Utgangspunktet er da at vaksineringen av personer over 16 år bare skal gjennomføres med personens eget samtykke jf. pbrl. § 4-1.

I de tilfeller hvor helsepersonellet har vurdert at det bør tilbys vaksine, men hvor personen ikke selv er i stand til å samtykke, avgjør helsepersonellet som er ansvarlig for vaksineringen, om personen skal vaksineres. Dette er regulert i pbrl. § 4-6.

Dersom noe er uklart, oppfordrer vi vergene i fylket til å kontakte vergemålsseksjonen hos Statsforvalteren.