Enslige mindreårige asylsøkere trenger deg

Foto: Getty Images

Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge og nå er det behov for flere. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.05.2022

Hva er en representant

En representant er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta den enslige mindreårige asylsøkeren sine juridiske og økonomiske rettigheter i Norge, samt i asylprosessen.

Representant har ikke den daglige omsorgen for den mindreårige, men skal påse at omsorgsbehovet blir ivaretatt.

Ta kontakt med oss

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har som lokal vergemålsmyndighet ansvar for blant annet rekruttering, opplæring, veiledning og tilsyn med representantene i fylket.

Ønsker du å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere, ta kontakt med oss, Statsforvalteren i Troms og Finnmark så ring 78 95 03 00.

For mer informasjon om representantordningen:

https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/representant-for-enslig-mindrearig-asylsoker/

https://www.vergemal.no/enslig-mindreaarig-asylsoeker.447455.no.html

Mer om hvordan barn kan søke om asyl:

https://asylbarn.no/