Nordreisa kommune - tilsyn etter barnehageloven

Dato:
16. februar 2022 08.00 - 15.59
Sted:
Storslett
Kommune:
Nordreisa kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Nordreisa kommune

Vi har varslet tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 15.12.2021

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under dette temaet kontrollerer vi:

1. om kommunen oppfyller plikten til sakkyndig vurdering, jf. barnehageloven § 34

2. om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf barnehageloven § 35

3. om kommunen oppfyller retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 31, fjerde ledd.

 

Dato:
16. februar 2022 08.00 - 15.59
Sted:
Storslett
Kommune:
Nordreisa kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Nordreisa kommune