Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt Regionale miljøtilskudd for 2021 Gårdbrukere
31. okt Erstatning ved avlingssvikt Gårdbrukere
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021 Beitelag
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
15. okt Regionale miljøtilskudd for 2021
31. okt Erstatning ved avlingssvikt
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere