Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus