Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. jul Skoleeiere i Finnmark - søk om tilskudd Kommunale og private skoler i Finnmark
30. aug Barnehageeiere- søk om tilretteleggingsmidler Kommunale og private barnehageeiere
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022 Skoleeiere innenfor samiske distrikt
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Søknadsfrist Tittel
01. jul Skoleeiere i Finnmark - søk om tilskudd
30. aug Barnehageeiere- søk om tilretteleggingsmidler
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge