Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - 2024

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Endelig målgruppe er pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.

Publisert 12.12.2023

Det gis tilskudd til kvalitetsutviklingsarbeid, inkludert kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som for eksempel implementering av nye organisasjonsformer og verktøy. Det kan også gis tilskudd til samlet kompetanseheving i en region. 

Kommuner oppfordres ved utforming av prosjekt og søknad til å søke råd og veiledning hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og/eller det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av kommunens egeninnsats og ressurser i prosjektet.

Fullstendige opplysninger om tilskuddsordningen finnes i utlysning på Helsedirektoratets hjemmeside.

Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark sender søknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på epost:

sftfpost@statsforvalteren.no uten kopi til saksbehandler.

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2023 er 01. mars 2024. 

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Endelig målgruppe er pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025