Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist:
15. november 2021 23.59
Målgruppe:
Skoleeiere innenfor samiske distrikt
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Skoleeiere innenfor samiske distrikt

Er du kommune i samiske distrikt som gir opplæring i og på samisk, kan du sende søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke innen 15. november. 

Publisert 15.03.2021

Kommunene i Troms og Finnmark skal skrive ut et ferdig utfylt refusjonsskjema for samisk opplæring fra GSI og sende dette til statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Hvis du som kommune i samisk distrikt i Norge mener at tilskuddstildelingen ikke fanger opp det reelle behovet for tilskudd til samisk språkopplæring, kan du i tillegg søke om skjønnsmidler for samisk opplæring. Slik søknad sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark uavhengig av hvilket fylke du tilhører innen 15. november.

Du kan lese mer om samiskopplæring og tilskudd her:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (også oversatt til Nordsamisk)

Utdanningsdirektoratet

Søknadsfrist:
15. november 2021 23.59
Målgruppe:
Skoleeiere innenfor samiske distrikt
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Skoleeiere innenfor samiske distrikt

Kontaktpersoner