Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022

Søknadsfrist:
1. april 2021 23.59
Målgruppe:
Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevern
Hvem kan søke:
Skoleeiere

Skoleeiere i Troms og Finnmark og alle andre fylker enn Nordland og Trøndelag kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning i samisk skoleåret 2021/22. Søknadsfrist er 1. april.

Publisert 29.01.2021

For at en skoleeier skal motta tilskudd må videreutdanningen gi kompetanse i samisk språk.

Skoleeier får refundert lærerens grunnlønn

I studieåret får læreren lønn utbetalt av skoleeier. Skoleeier får refundert beløp som er lik grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Skoleeier må dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg utover tilskuddsbeløpet. Søker må ha godkjent lærerutdannselse og fast ansettelse.


Bindingstid

Den som får tildelt studiepermisjon må underskrive avtale med skoleeier hvor han/hun er ansatt, og binde seg til å undervise i eller på samisk i det dobbelte av innvilget studiepermisjonstid - minimum ett år.

 


Søknadsfrist er 1. april

Forutsatt at statsforvalteren får midler i 2021 og 2022, lyser vi ut tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk for skoleåret 2021/22.

Les informasjonsskriv sendt til skoleeierne i Troms og Finnmark her.

Les informasjonsskriv sendt til skoleeierne sør for Trøndelag her.

Les informasjonsskriv sendt til de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino her.

Søknadskjema (skjema 1) fylles ut av den enkelte søker og sendes visa skolens rektor til skoleeier. Skoleeier skal prioritere søknadene i skjema 2. Det er viktig at skoleeier svarer på spørsmålene i skjemaet.

Skoleeier sender inn søknadene samlet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 1. april 2021. 

Oppgi referanse 2020/826 når dere henvender dere til oss.

 

Søknadsfrist:
1. april 2021 23.59
Målgruppe:
Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevern
Hvem kan søke:
Skoleeiere