Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk

Søknadsfrist:
15. november 2020 23.59
Målgruppe:
Grunnskoler i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Grunnskoleeiere

Skoler og kommuner som gir elever opplæring i finsk og/eller kvensk som andrespråk, kan søke om tilskudd. Søk innen 15. november.

Publisert 17.04.2020

Elever som ønsker opplæring i finsk/kvensk som andrespråk, har rett til det i følge opplæringsloven § 2-7. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark deler ut tilskudd til skoler og kommuner som gir slik opplæring. Informasjon om ordningen er sendt til skoleeierne 17. april.


Timesats

Timesatsen pr. 1. januar 2020 er satt til 589kroner per klokketime.


Søknadskjema

Søknadsskjema om tilskudd til timer til opplæring i kvens/finsk som andrespråk skal fylles ut av den enkelte skole og sendes tjenestevei til kommunen.

  • Skolene skal begrunne gruppeinndelingen.
  • Skolene skal beskrive organiseringen av opplæringen.

Private skoler sender søknaden til Fylkesmannen.


Søk innen 15. november

Kommunen samler informasjonen fra alle skolene i et samleskjema og sender dette sammen med skjemaene fra den enkelte skole til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 15. november.

Skoleeier kan velge å sende inn et prognoseskjema innen 15. mai 2020 dersom dere ønsker en tilbakemelding på om undervisningen dere planlegger anses som rimelig med tanke på tilskudd.

Søknadsfrist:
15. november 2020 23.59
Målgruppe:
Grunnskoler i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Grunnskoleeiere