Svømmeopplæring for barnehagebarn

Søknadsfrist:
1. mars 2020 23.59
Målgruppe:
Barnehagebarn fra 4 til 6 år
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner

Kommuner, barnehager og andre kan søke om penger til svømmeopplæring for barnehagebarn så de blir trygge i vann. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke innen 1. mars.

Publisert 27.01.2020

I år er det over 1390 barnehagebarn fra 4 til 6 år i Troms og Finnmark som kan få svømmeopplæring.

Målet er at disse barna skal få nok svømmeopplæring så de blir trygge i vannet. Fylkesmannen deler ut tilskudd på 1900 kroner per barn.


Slik kan pengene brukes

Dere som får tilskudd velger selv hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres i løpet av 2020.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Hele tilskuddet må brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring for barna. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Kommunen, barnehagen eller frivillige organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet.

Dere kan søke om tilskudd for ett kalenderår av gangen.


Søk digitalt

Søknadsfristen er utløpt

Søknadsfrist:
1. mars 2020 23.59
Målgruppe:
Barnehagebarn fra 4 til 6 år
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner

Kontaktpersoner