Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Se hovedtekst Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021 Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
15. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022 Skoleeiere innenfor samiske distrikt
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
Se hovedtekst Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
15. sep Kriseskjønn
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere