Søknadsfrist Tittel Målgruppe
05. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner, vaktdistrikt og foretak
15. feb Prosjektskjønn 2023 Kommunene i Troms og Finnmark
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Søknadsfrist Tittel
05. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
15. feb Prosjektskjønn 2023
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning