Veiledning i motorferdsel

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått to millioner kroner i året over to år for å lede et veiledningsprosjekt for motorferdsel i utmark. Prosjektet starter opp i neste uke, med første kurs i en serie for kommunene i fylket.

Publisert 14.01.2021

62 kommunalt tilsette og kommunepolitikere er påmeldt det digitale kurset.

Seniorrådgiver Gøril Einarsen ved miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier prosjektet skal bidra med kunnskap om motorferdsel som skal komme hele landet til gode.

- Vi skal veilede, holde kurs og utarbeide informasjonsmateriell som skal vise hvordan kommunene kan fatte lovlige vedtak og samtidig ta vare på natur og dyreliv, forteller hun.

Årsaken til at det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som leder veiledningsprosjektet er at fylket allerede har mye erfaring med spørsmål knytta til motorferdsel i utmark.

Les mer her om ferdsel i naturen.

Kontaktperson