Presserom

For henvendelser som gjelder koronasituasjonen,
se egne kontaktpersoner her.


Kommunikasjonsstaben jobber tett med statsforvalteren og fagavdelingene. Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk og statsbesøk.


Innsyn i Statsforvalterens postlister

eInnsyn - Offentlig elektronisk postjournal

Offentleglova


Pressefoto:

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker (Flickr)
Krediteres: Statsforvalteren i Troms og Finnmark/Marius Fiskum

Ledere hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Flickr)
Krediteres: Statsforvalteren i Troms og Finnmark/Marius Fiskum


Logo Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Logo, svart (png-fil)

Logo, hvit (png-fil)


Statsforvalteren i sosiale medier

https://www.facebook.com/statsforvalterentromsogfinnmark 

https://twitter.com/Statsforvalt_TF

 https://vimeo.com/statsforvaltertf 


Abonner på nyheter

Abonner på nyheter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 


Dette skjer hos Statsforvalteren

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspakers kalender

Aktuelle saker

Tilsynskalender

Saker på høring

Kurs- og konferansekalender

Tilskuddskalender


Statsforvalterens oppgaver

Du kan lese om Statsforvalteren i Troms og Finnmark sine oppgaver i tildelingsbrevene og årsrapportene våre (regjeringen.no).

Se også: Om oss

 


Pressemeldinger:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark


 


Publisert 23.06.2020

Første marine verneområder i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni.


Publisert 28.05.2020

Forbereder seg på vårflom

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er så langt fornøyd med kommunenes forberedelser til en mulig stor vårflom.


Publisert 03.04.2020

Status for gjennomgang av kommunale karantenevedtak

Fylkesmannen har samlet inn og gjennomgått kommunenes vedtak om lokale karanteneregler. I dag har ingen kommuner lokale regler, viser siste oversikt. 

 


Publisert 03.04.2020

20 millioner mer til kriserammet reindrift

3. april ga regjeringen 20 millioner kroner ekstra til reindriften som er rammet av beitekrise. 

Jeg er svært glad for at reindriften får mer penger så de kan fôre dyrene, og at de nå også får støtte til å frakte fôret ut til dyrene, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.


Publisert 01.04.2020

Opphever Bardu kommunes vedtak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet vedtaket til Bardu kommune om lokale karantenebestemmelser. 


Publisert 29.03.2020

Veileder for lokale karanteneregler

Regjeringen har lagt fram den nasjonale veilederen for lokale karantenevedtak. – Det er positivt at denne veilederen har kommet. Den utelukker ikke at kommunene kan tilpasse sine vedtak lokalt, men peker på at hjulene i næringslivet må holdes i gang, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.  


Publisert 24.03.2020

Ingen avklaring om felles karanteneregler

Flere kommuner i Troms og Finnmark har fastsatt lokale regler for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å samle inn vedtakene og forsøke å få på plass mer ensartede kommunale regler i fylket. Dette var tema på dagens møte med kommunene.


Publisert 11.02.2020

Akkreditering til Kronprinsens besøk

5. og 6. mars kommer Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon til Alta. Han deltar på åpningen av Borealis vinterfestival og Finnmarksløpet, Finnmarksløpets startbankett og NHO Arktis årskonferanse 2020. Søk om presseakkreditering her. 


Publisert 11.02.2020

Starter opplæring av folkevalgte

Fylkesmannen i Troms og Finnmark holder de neste månedene kurs for folkevalgte i kommunal planlegging, kommuneøkonomi og kommunelov.


Publisert 19.12.2019

Opphever Nordkapp kommune sitt vedtak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener vedtaket om å forlenge løyve til å kreve adgangsavgift på Nordkapp-platået ikke oppfyller kravene i forvaltningsloven.