Kongelige besøk

Statsforvalteren er Kongehusets representant i fylket og blir utnevnt av Kongen i statsråd. Vi utfører oppgaver for Kongehuset. Blant annet forbereder vi utdeling av ordener og medaljer, lager program og gjennomfører kongelige besøk i Troms og Finnmark. 

Presseprogram og akkreditering

Vi legger til rette for at media skal få gode arbeidsvilkår når kongefamilien kommer på besøk eller deltar på arrangement. Sammen med Slottet lager vi presseprogram for media. Media som vil dekke kongelige besøk, må søke om akkreditering. Informasjon om dette sender vi ut i forkant av besøk.

Noen ganger er det nødvendig å bruke pressepool eller fotopool. Det vil si at noen få av de akkrediterte får være til stede mot at de deler materialet sitt med andre akkrediterte journalister og redaksjoner. Når vi bruker pool, følger vi Norsk Presseforbunds poolreglement.

Invitasjoner til kongefamilien

Arrangører som ønsker å invitere medlemmer av kongefamilien, blir bedt om å sende invitasjonen til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. Dette gjelder arrangement utenfor Oslo. Statsforvalteren bringer invitasjonen videre til hoffet, som saksbehandler invitasjonen.