Kalender

Dette gjør statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

Februar

 • 13. februar: Møte med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Oslo
 • 14. - 15. februar: Statsforvaltermøte, Oslo
 • 20. februar: Ledermøtet, Alta
 • 21. - 22. februar: Vintermøte for kommuner, fylkeskommuner og regional stat, Alta
 • 27. februar: Bølger på land, Havbrukskonferansen, Alta

Mars

 • 4. mars: Møte med Husbanken region nord
 • 5. - 6. mars: Kurs for folkevalgte i Hammerfest, Måsøy og Hasvik, Hammerfest
 • 7. mars: Kurs for folkevalgte i Vadsø, Vardø og Sør-Varanger, Vadsø
 • 8. mars: Landbrukskonferanse om forsyningssikkerhet, Molde
 • 12. mars: Seminar om barnets beste i samarbeid med Barneombudet, Tromsø
 • 12. - 13. mars: Samarbeidskonferansen nord 2024, Tromsø
 • 13. mars: Styringsmøte med Statens sivilrettsforvaltning, Vadsø
 • 14. mars: Kurs for folkevalgte i Karasjok og Kautokeino, Kautokeino
 • 19. mars: Innspillsmøte om sosial utjevning og sosial mobilitet, UiT Tromsø
 • 21. mars: Styringsmøte med Landbruks- og matdepartementet, Vadsø

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er statsforvalter i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Fra 2021 er tittelen statsforvalter.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.