Fellingstillatelse på bjørn i Bugøyfjord-Neiden

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle skadegjørende bjørn i området Bugøyfjord-Neiden i Sør-Varanger kommune. Tillatelsen gjelder fra 20. juni til 27. juni.

Publisert 20.06.2019

Sør-Varanger skadefellingslag og reinbeitedistrikt (4/5B - CizášnjargaSállan/Spurvneset/Skogerøya) har fått tillatelsen til å felle én bjørn.

Den siste tiden har det vært observert bjørn flere ganger i området. De siste få dagene er bjørnen observert mens den jagde reinflokker to kvelder. Statens naturoppsyn (SNO) har vært på stedet og bekreftet meldingene.

Binne med unge eller unger er unntatt fra tillatelsen.

Økonomisk ramme er på åtte personer i en uke.

Her kan du lese hele skadefellingstillatelsen.