Unge hjelpere på Bergsøyan

Kaja Kulsvehagen og Markus Imanuel Knudsen Wang er forvaltningsassistenter for Bergsøyan, og gode hjelpere til Ann-Heidi Johansen, seniorrådgiver hos Statsforvalteren.
Kaja Kulsvehagen og Markus Imanuel Knudsen Wang er forvaltningsassistenter for Bergsøyan, og gode hjelpere til Ann-Heidi Johansen, seniorrådgiver hos Statsforvalteren. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

Elevene Kaja Kulsvehagen og Markus Knudsen Wang er blitt forvaltningsassistenter for Bergsøyan på Senja. Nå skal elevene være med på praktisk arbeid i verneområdet og gi innspill til Statsforvalteren. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.07.2021

Av: Jan Harald Tomassen og Lars Åke Andersen

– Jeg synes det er ganske kult at vi kan få være med på å bestemme over disse øyene. Vi er jo bare 12 og 13 år gamle, sier Kaja Elise Kulsvehagen, elev på Berg montessoriskole på Skaland.

I juni var det befaring og litt arbeid på Bergsøyan. Fra venstre Roy Willy Hansen, Lill Eilertsen, Wenche Pedersen, Markus Imanuel Knudsen Wang og Kaja Elise Kulsvehagen. Til høyre seniorrådgiver Ann-Heidi Johansen hos Statsforvalteren.
I juni var det befaring og litt arbeid på Bergsøyan. Fra venstre Roy Willy Hansen, Lill Eilertsen, Wenche Pedersen, Markus Imanuel Knudsen Wang og Kaja Elise Kulsvehagen. Til høyre seniorrådgiver Ann-Heidi Johansen hos Statsforvalteren. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

Kaja skal i lag med medelev Markus Imanuel Knudsen Wang være forvaltningsassistenter i det unike verneområdet Bergsøyan. De to elevene er valgt som representanter for sin klasse, og var tidligere i sommer med på befaring på øyene. Tilsyn og vedlikehold er viktig, og på denne turen skulle man finne en egna plass for å sette opp et toalett, finne løsning for en liten gangbru og skifte rista på grillen. Elevene skal også være med videre med å ta vare på øyene i Bergsfjorden.

Involvere unge

Ann-Heidi Johansen er seniorrådgiver hos Statsforvalteren og har ansvar for Bergsøyan. Hun har tidligere involvert elever på Senja videregående skole, og mener at de unges bidrag er med på å gjøre landskapet mer levende.

En forvaltningsassistent skal være med Ann-Heidi på jobb. Da bidrar de med praktiske ting som å sette opp apparat til besøkstelling, eller har oppgaver de kan bruke i undervisninga. Hun ser også for seg at det kan komme andre oppgaver framover også.

Kaja (til venstre) og Markus følger med når Ann-Heidi forklarer dagens oppgaver.
Kaja (til venstre) og Markus følger med når Ann-Heidi forklarer dagens oppgaver. Foto: Lars Åke Andersen / SFTF.

– Vi ønsker å involvere folk i forvaltningen. Særlig de som bor rundt Bergsfjorden er viktig å få med slik at ikke Statsforvalteren bare utøver myndighet. En annen ting er at vi har fokus på barn og unge, og vi skal tenke på hvordan vi kan involvere dem. Nå har Statsforvalteren også ansatt et eget fyrtårn for barn og unge, og ønsker å involvere de unge i alt vi gjør, sier Johansen.

Landskapsvernområdet ble oppretta i 2004, og rådgiver Ann-Heidi sier at noen kanskje opplever at området tas i fra dem. Da er lokal involvering viktig.

Her måles det opp til et nytt toalett. 
Fra venstre Roy Willy Hansen, Kaja Elise Kulsvehagen, Markus Imanuel Knudsen Wang, Wenche Pedersen og Ann-Heidi Johansen.
Her måles det opp til et nytt toalett. Fra venstre Roy Willy Hansen, Kaja Elise Kulsvehagen, Markus Imanuel Knudsen Wang, Wenche Pedersen og Ann-Heidi Johansen.

Kan finne på så mye

På en regntung dag har Kaja og Markus nå fått målt opp plassering til nytt toalett på Lille Færøya, og satt opp grillrist på Store Færøya. Etter arbeidet er det tid for å grille litt pølser.

– Det er jo aldri unge som får være med på noe som det her, voksne stoler jo ikke på oss, vi kan jo finne på så mye. sier Kaja - som er fornøyd med å være forvalterassistent.

På Store Færøya ligger det allerede et toalett som må ses til og vedlikeholdes.
På Store Færøya ligger det allerede et toalett som må ses til og vedlikeholdes.

På Bergsøyan var det på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet et fiskevær med over 40 innbyggere. De siste fastboende dro i 1939. Øygruppa mot storhavet utenfor Senja er verna blant anna på grunn av kulturlandskapet og det rike fuglelivet.

– Nå er vi jo inne i en klimakrise, og hvis noen tar vare på noe, så kan det hjelpe. Vi synes det er fint at unge får være med på å bestemme på Skaland og Bergsøyan, avslutter Markus og Kaja.

Bergsøyan-video

Flere bilder

En liten båttur ut fra Skaland ligger Bergsøyan.
En liten båttur ut fra Skaland ligger Bergsøyan.
Seniorrådgiver hos Statsforvalteren, Ann-Heidi Johansen.
Seniorrådgiver hos Statsforvalteren, Ann-Heidi Johansen.
På Bergsøyan på Senja med miljøavdelinga. Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Fra høyre Roy Willy Hansen , Ann-Heidi Johansen, Kaja Elise Kulsvehagen, Markus Imanuel Knudsen Wang, Lill Eilertsen, og Dag Erlend Stømholt.
På Bergsøyan på Senja med miljøavdelinga. Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Fra høyre Roy Willy Hansen , Ann-Heidi Johansen, Kaja Elise Kulsvehagen, Markus Imanuel Knudsen Wang, Lill Eilertsen, og Dag Erlend Stømholt.
Roy Willy Hansen måler høyde til toalett, mens Ann-Heidi Johansen (fra venstre), Kaja Elise Kulsvehagen, Markus Imanuel Knudsen Wang, Wenche Pedersen og Lill Eilertsen følger med.
Roy Willy Hansen måler høyde til toalett, mens Ann-Heidi Johansen (fra venstre), Kaja Elise Kulsvehagen, Markus Imanuel Knudsen Wang, Wenche Pedersen og Lill Eilertsen følger med.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Roy Willy Hansen og Ann-Heidi Johansen diskuterer.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Roy Willy Hansen og Ann-Heidi Johansen diskuterer.
På Store Færøyene er det allerede et toalett. Vedlikehold og oppsyn gjennomføres.
På Store Færøyene er det allerede et toalett. Vedlikehold og oppsyn gjennomføres.
Da var dagens oppgaver gjennomført. Fra venstre Roy Willy Hansen, Wenche Pedersen og Ann-Heidi Johansen.
Da var dagens oppgaver gjennomført. Fra venstre Roy Willy Hansen, Wenche Pedersen og Ann-Heidi Johansen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Fakta om Bergsøyan

 • Består av en skjærgård med rundt 90 øyer, holmer og skjær.
 • De største øyene er Ertnøya, Store Færøya, Kjøpmannsøya og Netøya.
 • Bergsøyan har et rikt fugleliv og hele øygruppa er en svært viktig viltlokalitet med nasjonal verdi. I perioder er det store mengder fugl i området.
 • Bergsøyan er spesielt viktig som hekkeområde for sjøfugl.
 • Det er registrert 57 forskjellige fuglearter i området, av disse er 14 på nasjonal rødliste. 
 • Det har tidligere vært mye menneskelig aktivitet i Bergsøyan. Allerede på 1300-tallet ble det drevet sommerfiske etter sei fra øyene.
 • Den første kjente faste bosettingen var på slutten av 1700-tallet. 
 • Det fins også en observasjonspost fra 2. verdenskrig på Ertnøykollen.
 • De siste fastboende på Bergsøyan flyttet i 1938.