Skuddpremie trenger godkjenning

Om noen ønsker å gi skuddpremie for felling av vilt, så må en på forhånd få godkjenning for dette. 

Publisert 05.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir fullmakt. Dette går frem av viltloven § 51.

Fylkesrådet i tidligere Troms har gitt alle kommunene i Troms fullmakt til å fastsette skuddpremie.

Kontaktpersoner