Tre jerv felt i årets lisensfellingsjakt

Tre jerv ble felt i Troms i løpet av lisensfellingsjakta 2019/2020 i Troms og Finnmark. Den totale kvoten var på 34 jerv. Jakta ble avsluttet 15. februar. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.02.2020

Status etter jaktsesongen

Det ble felt tre jerv, to tisper og én hann, på ordinær lisensfelling fra 10. september 2019 til 15. februar 2020. De tre individene ble felt i Storfjord kommune og Målselv kommune. Den totale kvoten for Troms var på 12 jerv. 

Det ble ikke felt jerv på kvoten for Finnmark på 22 jerv. 

På rovbase.no kan du selv gå inn og se hvor jerven ble felt.

Rovviltregion 8 Troms og Finnmark

Rovviltregion 8 har felles bestandsmål for ynglinger av jerv. Antallet individer er imidlertid også fordelt etter den gamle fylkegrensen mellom Troms og Finnmark. Det er disse geografiske områdene vi henviser til for jaktsesongen 2019/2020.