Fortsatt lisensfelling av jerv i A-området i Troms

Lisensfellingskvoten for jerv i A-området ble fylt. Nå har Miljødirektoratet fattet nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i A-området og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten er tre jerv, hvorav maksimalt to hunndyr. Les bakgrunn og vedtak her.

Publisert 04.01.2021

Felling i A- og B-områder

Rovviltnemda for region 8 vedtok lisensfellingskvote for jerv i Troms og Finnmark i møtet 7. mai. Rovviltnemnda åpnet for jakt både i A-området og B-området. I rovviltregion 8 er det tillatt å felle totalt 40 jerv, der 25 kan være tisper.

A-området er det som kalles forvaltningssone A, et prioritert område hvor jerven forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og opprettholdes.

Her kan du se kart over A- og B-områder på Miljøstatus.

De skraverte områdene er A-området, og det som ikke er skravert er B-området.

Mest hannjerv felt

Lisensfellingskvoten for Troms var på totalt 15 jerv, hvorav 9 individer kunne være tisper. 8 av disse jervene kunne felles i A-området. Av de 9 jervene som er felt er det kun 2 tisper, resten er hannjerv. En tispe er felt i B-området, de andre åtte i A-området. Den gjenværende kvoten i B-området i Troms er på 6 jerv.

Ingen jerv felt i Finnmark

Det er foreløpig ikke felt noen jerv på lisensfelling i Finnmark. 

Hold deg oppdatert på kvota

Jegere må holde seg oppdatert daglig på hva som står igjen av lisensfellingskvota. Ring vår telefonsvarer:

Troms: 776 42 232
Finnmark: 789 50 397

Meld ifra om felling

Hvis du feller eller skadeskyter jerv, skal du umiddelbart melde ifra til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Legg igjen beskjed på vår telefonsvarer.

Telefonsvarer i Troms: 776 42 232
Telefonsvarer i Finnmark: 789 50 391

Du skal også varsle Statens naturoppsyn (SNO) når du feller jerv.

SNO i Troms: 992 42 279
SNO i Finnmark: 916 22 000