Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vil ha mer kunnskap om frostmåleren i Varanger

Forskere har funnet ut at liten frostmåler kan leve hele livet på vier, akkurat som på bjørk. Nå ønsker vi mer informasjon om frostmålerangrep fra folk i Varanger. Du som har observert angrep kan gjerne ta kontakt med oss. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.12.2019

Liten frostmåler er en ny art i bjørkeskogen i Øst-Finnmark og har vandret hit sør og vestfra. I tillegg til bjørk angriper den også andre lauvtrær og vegetasjon på bakken.

Forskningen

COAT-prosjektet (Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra) har gjort undersøkelser av frostmålerens evne til å leve av vier. 

Sommeren 2019 ble det gjort forsøk på hvordan liten frostmåler bruker vier som vertsplante. Konklusjonen så langt er at målerne ikke er avhengig av bjørk og den kan  gjennomføre hele sin livssyklus kun på vier. COAT-historier har nå publisert en rapport om insektskadene i Varanger.

Les hele forskningsrapporten her.

Konsekvenser

Vierkrattene på Varangerhalvøya er en viktig beiteressurs for mange dyr. Elg, hare, rype, rein og sau har vierplantene på sin meny. Når vierkrattene dør som følge av insektangrepene, blir det mindre mat for disse artene. 

Send inn dine observasjoner

COAT-prosjektet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark fortsetter å overvåke utbruddene i Varanger.

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra folk om hvor det er angrep, gjerne dokumentert med bilder. Dette gir oss verdifull informasjon i den videre overvåkningen.

Observasjoner kan sendes til:

forsker Ole Petter Laksforsmo Vindstad (UiT)
ole.p.vindstad@uit.no

seniorforsker Jane Uhd Jepsen (NINA)
jane.jepsen@nina.no

fylkesskogmester Helge Molvig (Fylkesmannen):
fmfihmo@fylkesmannen.no