Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Skogbrukselever på yrkespraksis i Troms

I høst har to ungdommer fra Nordland hatt yrkespraksis hos Innlandet skogtjenester i Bardu. De studerer skogfag ved Mosjøen videregående skole og har som mål å bli skogsmaskinførere. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 19.11.2020

Emil Jarholm og Ole-Einar Neraas er to av 10 elever på Vg2 Skogbruk ved Mosjøen vgs avd. Marka. De har vokst opp med skog og skogbruk og fått interessen for skogbruk inn på den måten. Begge har som mål å bli lærlinger i skogsmaskinførerfaget etter videregående og jakter på lærlingeplass allerede nå. I uke 44 hadde de yrkespraksis hos Innlandet skogtjenester AS i Bardu.


Emil og Ole-Einar ønsker seg lærlingplass i skogbruket.

Daglig leder Tore Håkstad beskriver aktiviteten i bedrifta med 4-5 ansatte som «Urbant skogbruk». De tar på seg linjerydding, trefelling, stubbefresing og vegkantrydding. Elevene fikk delta på linjerydding med manuell hogst. Jarholm og Neraas er fornøyd med oppholdet, men sier at de ønsker seg mer praksis med maskinell tømmerhogst i barskog enn manuelt arbeid i lauvskogen.  Mosjøen vgs har skogsmaskinsimulator de kan øve seg på, men det er verdifullt å få kjøre virkelige maskiner.

Den siste dagen i praksisuka hadde skogmester i Målselv, Asle Lifjell, lagt opp ei befaring til to andre entreprenørfirma i området som driver maskinelt. Det satte ungdommene stor pris på. Terje Hilmarsen biobrensel og Kirkesdalen skogsdrift blei besøkt. Begge bedriftene tar inn ungdom i arbeid. Hos Hilmarsen er lokale maskinkjørere i full sving med hogst og framkjøring av lauvskog til energiformål. Kirkesdalen skogsdrift har avtale med en lærling som de håper å få på plass etter nyttår.  Jarholm og Neraas forteller at det ikke er så enkelt å få seg lærlingeplass. Forrige skoleår bisto skolen elevene med å finne lærlingeplasser og de håper det vil fortsette. Av de 10 elevene på Vg2 Skogbruk ønsker rundt halvparten lærlingeplass i skogmaskinførerfaget. Den andre halvparten vil satse på anleggsmaskinførerfaget.


Lassbærer kjører tømmeret fra skogen ut til vei. 

Det er gledelig at ungdom i landsdelen ønsker å utdanne seg innafor skogbruk, og at det er entreprenører som vil rekruttere ungdom. Det er behov for flere med fagbrev i skogfag i Troms og Finnmark. Tilbudet ved Mosjøen vgs er den eineste muligheta for å ta skogbruksutdanning i Nord-Norge.