Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Overordna retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveger og skogsdrift for 2019

Nye overordna retningslinjer, for prioritering av søknader om tilskudd til bygging av skogsveger og driftstilskudd i skogbruket for Troms og Finnmark, er nå gjort gjeldende.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.04.2019

De nye overordna retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til skogsveger og driftstilskudd for Troms og Finnmark er nå fastsatt, etter en høringsrunde med kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.

De nye overordna retningslinjene finner du her.

Søknader om driftstilskudd har ingen søknadsfrist og kan sendes inn fortløpende.

Les mer om tilskudd til skogsvegbygging i 2019 i tilskuddskalenderen. Søknadsfrist er 16.4.2019.