Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Skogsdrift - flishogst

Hogst av biovirke – stor aktivitet i Bardu.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.11.2020

I de bratte lauvskogliene i Sørdalen i Bardu er det for tiden stor aktivitet med hogst av biovirke.

Entreprenøren T Hilmarsen Biobrensel har to lassbærere som går i kontinuerlig transport med heltre av bjørk i den bratte lia.  Virket er hogd med gravmaskin påmontert et klippeaggregat.

På velteplassen står flishoggeren og tygger i seg heltrevirket. Heltreflisa kjøres til terminalen på Setermoen, hvor den sorteres og blandes før det transporteres ut til biobrenselanleggene og smelteverket. Innehaver i firmaet, Terje Hilmarsen, kommer ut av flishoggeren. «Vi har to hogstlag med til sammen 8 personer i fullt arbeid». Flisa blir til varme, råstoff til industri og sysselsetting. Det er verdiskaping i praksis.

Drifta har vanskelig terreng, lite kubikkmasse pr dekar og lang driftsveg. Hogsten kunne ikke vært gjennomført uten det ekstraordinære driftstilskuddet som blir gitt nå i år i forbindelse med Korona-pandemien.

imagejycf.png

Gravemaskin med klippeaggregat er effektivt ved heltrehogst

imagejh1wm.png

Lassbæreren er rammeforlenget for å kunne kjøre heltrelass

image2n9a.png

Video av flishoggeren som fliser opp i en semitrailer med walking floor.

 

 

 

Kontaktpersoner