Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Gratis nettkurs i skogbruk

Skogkurs tilbyr nå en rekke kurs til skogsmaskinførere og anleggesentreprenører som bygger skogsveger. Kursene går nå i sommer og er gratis. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.06.2020

Det er 3 ulike kursopplegg.

1. For skogsentreprenører og ansatte
2. For skogsveientreprenører – bygging av skogsbilveg
3. Fagbrev – praksiskandidater

 

1. For skogsentreprenører  og ansatte

  •  8. juni: Digitale hjelpemidler (valgfritt kl 09.00 -12.00 eller 18.00 - 21.00)

Kurset gir deg faglig påfyll i praktisk og daglig bruk av en del verktøy. Særlig aktuelle tema er:
Bruk av kilden.nibio.no Intro til Geonorge.no - Norges nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon.

Meld deg på her

  • 9. juni: Enkel innføring i Qgis (valgfritt kl 09.00 -12.00 eller 18.00 - 21.00)

QGIS er verdens største åpne programvare for å arbeide med geografiske data. Mange entreprenører og maskinførere kan ha nytte av å benytte verktøyet for å planlegge drifter og dokumentere oppdrag.Kurset vil gjennomgå: installasjon, hovedfunksjonalitet, praktisk bruk og øvelser i å innhente og åpne data.

Meld deg på her

  • 16. juni: Kostandskalkulasjon av skogsdrift I (valgfritt kl 09.00 -12.00 eller 18.00 - 21.00)

Kursopplegget tar for seg:

 1. Kostnadsdrivere og tidsbruk ved hogst og framkjøring med moderne skogsmaskiner
 2. Hvilke tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere kostnadene og øke effektiviteten

Meld deg på her

  • 17. juni: Kostnadskalkulasjon av skogsdrift II

Bygger på Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift I, og handler om å ta i bruk nettbaserte kalkulatorer, gjøre egne beregninger og jobbe med kalkyler. Det krever at deltakerne har egne PC-er med Excel.

Meld deg på her

  • 30. juni Sporløs kjøring (valgfritt kl 09.00 -12.00 eller 18.00 - 21.00)

Kurs i Sporløs kjøring skal bidra til at du som maskinfører i større grad ivaretar samfunnsinteressene rundt vann og terrengskader, samt reduserer kostnader og negative konsekvenser av slike skader.

Meld deg på her

  • 1. juli Innføring i noen av kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard forelesning for skogsmaksinførere (valgfritt kl 09.00 -12.00 eller 18.00 - 21.00)

Gjennomgang av de viktigste kravpunktene under hogst og framkjøring som påvirker naturen – et utdrag av PEFC Skogstandard tilpasset maskinførere.

   • Arbeidskraft og sikkerhet (HMS)
   • Friluftsliv
   • Hogst
   • Terrengtransport
   • Vannbeskyttelse
   • Kulturminner

Meld deg på her

  • Norsk PEFC skogstandard. Gjennomføres individuelt, senest innen 20. august

Hensikten med dette kurset er at man etter gjennomføring skal ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard, med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom.

Til kurset inngår et eget kurshefte hvor fagstoffet og kravpunktene presenteres. Deltaker får dette tilsendt.

Gjennom det nettbaserte læringsmiljøet vil kursdeltaker få tilgang til fagstoff, interaktive tester og oppgaver. deltaker vil bli fulgt opp av en faglig veileder gjennom kurset. Arbeidsmengden til fjernundervisningskurset anslås til 8-12 timer.

Mer Informasjon om dette kurset finner du her!

Meld deg på her

 

2. For skogsveientreprenører – bygging av skogsbilveg

Det er satt opp 7-gratiskurs. 4 av dem går på dagtid og 3 på kveldstid. Velg tidspunkt og meld deg på. Maks 15 deltagere pr. kurs!

Dette er et nettkurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset går over 4 dager á 2,5 timer (bolker). Totalt 10 timer. Hvert kurs går over ukedagene: onsdag, torsdag, fredag og mandagen uka etter. Tre av disse bolkene foregår som en kombinasjon av filmvisning, forelesning og diskusjoner mellom deltakerne. Den siste bolken (fredag) er forhåndsinnspilt; noe som legger opp til at deltager kan gjennomføre denne bolken når det passer mellom andre og fjerde bolk.

Kursbeskrivelse

Info og påmeldingslenke:

 

3. Fagbrev – praksiskandidater

Skogkurs tilbyr GRATIS eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Har du 5 års praksis i faget kan du gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Før fagprøven må du bestå en teorieksamen. Dette kurset gir faglig påfyll og gjør det enklere å bestå eksamenen. Les mer om fagbrev her.