Vanskelige beiteforhold for rein

På grunn av snøforholdene, er det vanskelige beiteforhold for reinen i store deler av Troms og Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.02.2020

I Indre Troms har været vekslet mellom mildt og kaldt vær. Periodevis har det også regnet. Dette har gjort at store deler av beitene er låst av flere harde lag i snøen.

I Karasjok og Kautokeino har det kommet større snømengder enn vanlig på vinterbeitene. Dette gjør at reinen har vanskelig for å grave seg ned til beitet. 

Får penger til tiltak

Kriseberedskapsutvalget for reindrifta har gitt de kriserammede reinbeitedistriktene tillatelse til å bruke penger som er satt av til kriseberedskap. Det mest aktuelle tiltaket er å fôre reinen med kraftfor og rundballer.

Statsforvalteren kan også gi dispensasjon til å flytte reinen til alternative beiteområder, i hovedsak sommerbeiteområdene.

Ta hensyn

Fordi beiteforholdene er vanskelige, kan du oppleve at det nå er rein der det vanligvis ikke er rein. Reinen kan også komme tidligere enn vanlig til områdene for sommerbeite.

Vi ber folk om å være oppmerksomme og ta hensyn til rein som beiter.