Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Seilingsplan for vårens reinpramming

Seilingsplanen for reinpramming våren 2019 er klar. Ta kontakt på telefon 414 55 155 om du har spørsmål.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.04.2019

Seilingsplan for pramming våren 2019

Sted: Ankomst: Kl: Avgang: Kl: Merknad:
Base Harstad     23 04 2019 14:00 Avgang base i Harstad
Sørkjos i Burfjorden 24 04 2019 08.00 24 04 2019 10:00  
Koppangen 24 04 2019 15.00 24 04 2019 16:00  
Sørkjos i Burfjorden 24 04 2019 21.00 24 04 2019 23:00  
Koppangen 25 04 2019 04.00 25 04 2019 05:00  
Kvenvik/ Alta havn 25 04 2019 15.00 25 04 2019 17:00  
Silda 25 04 2019 22.00 25 04 2019 23:00  
Kvenvik/ Alta havn 26 04 2019 04.00 26 04 2019 06:00  
Hasfjorden på Sørøya 26 04 2019 11.00 26 04 2019 12:00  
Skillefjordnes 26 04 2019 16.00 26 04 2019 18:00  
Øyfjorden 26 04 2019 21.00 26 04 2019 22.00  
Skillefjordnes 27 04 2019 01.00 27 04 2019 03:00  
Øyfjorden 27 04 2019 06.00 27 04 2019 07:00  
Skillefjordnes 27 04 2019 10.00 27 04 2019 12:00  
Øyfjorden 27 04 2019 15.00 27 04 2019 16:00  
Skillefjordnes 27 04 2019 19.00 27 04 2019 21:00  
Øyfjorden 28 04 2019 00.00 28 04 2019 01:00  
Kvenvik/ Alta havn 28 04 2019 06.00 28 04 2019 08:00  
Hasfjorden 28 04 2019 13.00 28 04 2019 14:00  
Kvenvik/ Alta havn 28 04 2019 19.00 28 04 2019 21:00  
Hasfjorden 29 04 2019 02.00 29 04 2019 03:00  
Aslakheimen Kvenvik 29 04 2019 08.00 29 04 2019 10:00  
Hasfjorden 29 04 2019 15.00 29 04 2019 16:00  
Aslakheimen Kvenvik 29 04 2019 21.00 29 04 2019 23:00  
Hasfjorden 30 04 2019 04.00 30 04 2019 05:00  
Skillefjordnes 30 04 2019 08.00 30 04 2019 10:00  
Altnes/ Hakkstabben 30 04 2019 13.00 30 04 2019 14:00  
Skillefjordnes 30 04 2019 17.00 30 04 2019 19:00  
Hakkstabben 30 04 2019 22.00 30 04 2019 23.00  
Skillefjordnes 1 05 2019 02.00 1 05 2019 04.00  
Kårhamn 1 05 2019 10.00 1 05 2019 11.00  
Skillefjordnes 1 05 2019 16.00 1 05 2019 18:00  
Høyvika 1 05 2019 21.00 1 05 2019 22:00  
Skillefjordnes 2 05 2019 01.00 2 05 2019 03.00  
Øyfjorden 2 05 2019 06.00 2 05 2019 07:00  
Havneterminalen i Alta 2 05 2019 12.00 2 05 2019 14:00  
Silvetnjarga 2 05 2019 21.00 2 05 2019 22:00  
Moldfarvik 3 05 2019 03.00 3 05 2019 05:00  
Singla 3 05 2019 08.00 3 05 2019 09:00  
Jøkelfjorden 3 05 2019 15.00 3 05 2019 17.00  
Frakfjorden 3 05 2019 21.00 3 05 2019 22:00  
Jøkelfjorden 4 05 2019 02.00 4 05 2019 04:00  
Frakfjorden 4 05 2019 08.00 4 05 2019 09:00  
Moldfarvik 4 05 2019 15.00 4 05 2019 17:00  
Langfjorden 4 05 2019 20.00 4 05 2019 21:00  
Moldfarvik 5 05 2019 00.00 5 05 2019 02:00  
Langfjorden 5 05 2019 05.00 5 05 2019 06:00  
Moldfarvik 5 05 2019 09.00 5 05 2019 11:00  
Langfjorden 5 05 2019 14.00 5 05 2019 15:00  
Kvenvik 6 05 2019 01.00 6 05 2019 03.00  
Sørfjorden 6 05 2019 06.00 6 05 2019 07.00  
Kvenvik 6 05 2019 10.00 6 05 2019 12.00  
Sørfjorden 6 05 2019 15.00 6 05 2019 16.00  
Kvenvik/ Alta havn 6 05 2019 19.00 6 05 2019 21.00  
Mjaanes, Kvindenes 7 05 2019 00.00 7 05 2019 01.00  
Kvenvik/ Alta havn 7 05 2019 04.00 7 05 2019 06.00  
Mjaanes, Kvindenes 7 05 2019 09.00 7 05 2019 10.00  
Lafjord 7 05 2019 20.00 7 05 2019 22.00  
Magerøya 8 05 2019 00.00 8 05 2019 01.00  
Lafjord 8 05 2019 03.00 8 05 2019 05.00  
Magerøya 8 05 2019 07.00 8 05 2019 08.00  
Lafjord 8 05 2019 10.00 8 05 2019 12.00  
Magerøya 8 05 2019 14.00 8 05 2019 15.00  
Lafjord 8 05 2019 17.00 8 05 2019 19.00  
Magerøya 8 05 2019 21.00 8 05 2019 22.00  
Lafjord 9 05 2019 00.00 9 05 2019 02.00  
Magerøya 9 05 2019 04.00 9 05 2019 05.00  
Lafjord 9 05 2019 07.00 9 05 2019 09.00  
Magerøya 9 05 2019 11.00 9 05 2019 12.00  
Lafjord 9 05 2019 14.00 9 05 2019 16.00  
Magerøya 9 05 2019 18.00 9 05 2019 19.00  
Alta havn 10 05 2019 05.00 10 05 2019 07.00  
Skavnakk 10 05 2019 12.00 10 05 2019 13.00  
Retur til Base EET 11 05 2019 08.00      

Mer om pramming kan du lese her.

Kontakttelefon før og under pramminga