Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om mottak for mellomlagring og miljøsanering av kabler, Harstad kommune

Høringsfrist:
17. februar 2021 23.59

Linjeproff AS søker om å etablere anlegg for mottak og miljøsanering av kasserte kabler ved Rødskjær i Harstad kommune. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 17. februar.

Publisert 14.01.2021

Linjeproff AS søker om å få motta inntil 7 000 tonn kasserte kabler per år for gjenvinning, og om mellomlagring av inntil 3500 tonn på anlegget.

Virksomheten søker om å kunne mellomlagre inntil 45 tonn kabler klassifisert som farlig avfall samtidig på anlegget (endring i søknad om rammer i dokument «tilleggsopplysninger til søknad»)

Bedriften søker om å etablere mottaket ved Rødskjærveien 25 i Harstad kommune.

Sakens dokumenter

Søknad fra Linjeproff AS (pdf)

Tilleggsopplysninger til søknad (pdf)

Vedlegg 1 Reguleringsbestemmelser (pdf)

Vedlegg 2 Planbestemmelser til Kommuneplanens arealdel (pdf)

Vedlegg 3 Produksjonsbeskrivelse (pdf)

Vedlegg 4 Flytskjema (pdf)

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 17. februar.

Høringsfrist:
17. februar 2021 23.59

Kontaktpersoner