Har du noe på gang i landbruket?

Høringsfrist:
16. november 2020 23.59

Vi ønsker dine innspill. Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal oppdateres.

Publisert 27.10.2020

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark gjelder for 2019-2022. Andre året i planperioden er nå snart over, og vi skal nå oppdatere handlingsplanene i de enkelte delprogrammene.

Alle som vil kan gi innspill og komme med forslag til nye tiltak for 2021. Dere kan også oppdatere status på tiltak som allerede er i gang. 

Disse handlingsplanene rulleres nå: 

Du kan sende innspill til disse tre handlingsplanene på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no før 16. november 2020.

 

Handlingplan for Regionalt næringsprogram

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for Regionalt næringsprogram. Handlingsplanen for 2020 finner du her, og innspill til denne sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune, v/Kjersti Irina Rosanoff Aronsen kjersti.aronsen@tffk.no eller Kjetil Helstad kjetil.helstad@tffk.no innen mandag 16.11.2020.

 

Prosessen videre

Tiltaksplanene skal behandles av Partnerskap landbruk Troms og Finnmark i møte 26. november.

Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) rulleres ikke i denne omgang. Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark kan du lese her.

 

Høringsfrist:
16. november 2020 23.59

Kontaktpersoner