Finsk som andrespråk

Elever i grunnskolen i Troms og Finnmark har rett til opplæring i finsk som andrespråk hvis minst tre elever med kvensk-finsk bakgrunn krever det.

Fra første til tiende trinn

Hvis foreldrene ber om det, kan elever i Troms og Finnmark kan få opplæring i finsk som andrespråk fra førsteklasse. Opplæring i finsk som andrespråk kan gis fra første til tiende trinn. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget.

Fjernundervisning

Hvis hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i finsk som andrespråk, må skoleeier tilby alternativ opplæring, som fjernundervisning.

Finsk eller kvensk

Elevene kan velge å få opplæringen på finsk eller kvensk. Læreplanen i finsk som andrespråk omtaler både finsk og kvensk språk og kultur.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren tildeler årstimer og refusjon av utgifter til opplæring i finsk som andrespråk til kommuner og private skoler på grunnskolens område.

Les mer i Opplæringsloven § 2-7. Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn.

 


Stipend til videreutdanning i finsk/kvensk

Skoler og aktuelle lærere i Troms og Finnmark kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning i finsk/kvensk (studiehjemmel).

For at en kommune skal motta tilskudd må videreutdanningen gi kompetanse i finsk som andrespråk.

I studieåret får læreren lønn utbetalt av kommunen. Kommunen får refundert beløp som er lik lærerens grunnlønn etter endt utdanning. Kommunene må dekke eventuelle alderstillegg. Søker må ha godkjent lærerutdannselse og fast ansettelse.

Den som får tildelt studiehjemmel må underskrive avtale med kommunen hvor han/hun er ansatt, og binde seg til å undervise i minst to år i grunnskolen umiddelbart etter at hjemmelen er benyttet. Bindingstiden kan reduseres forholdsvis hvis permisjonen er mindre enn et år, men bindingstiden kan ikke bli mindre enn ett år. Eventuell plikttjeneste etter andre permisjonsordninger kommer i tillegg.

Her kan du lese om tilskuddet for skoleåret 2019/20.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.