Statsforvalteren i Rogaland skal digitalisere 2600 vergefullmakter

Foto: Siv Monika Johnsen. Eivind Kalvatn og Kjetil Nes

Statsforvalteren utsteder nå digitale vergefullmakter i alle nye vergemålssaker. Vi har også  startet arbeidet med å gjennomgå eksisterende vergemål

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.10.2021

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, men digitale løsninger er ofte vanskelig å bruke på vegne av andre. Digitale vergefullmakter kan brukes til digital identifisering og gjøre det mulig for en verge å bruke digitale løsninger på vegne av personen han eller hun er verge for.

Dagens vergemål omfatter personlig eller økonomisk representasjon, eller begge deler. De nye digitale vergefullmaktene vil være tettere knyttet til tjenesteområder hos virksomhetene, og fullmaktene blir dermed mer detaljerte. Digitaliseringen av fullmaktene vil bidra til økt individtilpasning og rettssikkerhet for personer med verge.

Statsforvalteren i Rogaland har som pilotembete i samarbeid med Statens Sivilrettsforvaltning under koronaperioden utviklet et rammeverk for å tilrettelegge for digitalisering. Nytt rammeverk betyr at alle eksisterende vergemål må oppdateres. Vi samarbeider med vergehavere, verger og pårørende når vi skal oppdatere fullmaktene.

Enkelt forklart skal vergefullmaktene stykkes opp i forhåndsdefinerte formuleringer som tilsvarer tjenesteområder hos ulike aktører vergene skal samhandle med. Vergefullmaktene skal registreres på en slik måte at de definerer enkeltoppgaver som er inkludert eller ikke inkludert i fullmakten.

Granulerte fullmakter som registreres skal oversendes modernisert Folkeregister (FREG). Skal en verge for eksempel levere skattemelding, kan skatteetaten via Altinn autorisasjon kontrollere ved en spørring til FREG om vergen har rett til å gjøre denne handlingen for personen som har verge. Det kan også tilrettelegges for å bruke andre systemer for tilgang til vergemålsopplysninger fra FREG enn Altinn autorisasjon.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.