Kurs i offentleg helsearbeid

Dato:
17. oktober 2019 08:30 - 18. oktober 2019 00:00
Stad:
Scandic Stavanger City
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
LIS1 i kommunehelsetenesta, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar.

Vel møtt til fagleg og sosial samling for LIS1, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar i kommunehelsetenesta i Rogaland.

Publisert 21.06.2019

Kurset startar torsdag 17 oktober. Det blir tatt opp tema som er relevante i dykkar praksis ute i kommunane og som dekker læringsmål for LIS1. Sjå programmet for detaljar.

Kursdagen 17. oktober er berre for LIS1 legar. Fredag 18. oktober er for LIS1 legar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar.

Reiseutgifter og overnatting:

Deltakarar som er med på samlinga får dekt reiseutgifter. Send reiserekning og kvitteringar til Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger. Du kan bruke:

Reiserekning frå nettsidene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Me dekker overnatting på hotell Scandic Stavanger City for dei turnuslegane med lang reiseveg. Me har reservert hotellrom, så marker om du treng overnatting når du melder deg på. Dersom ein må starta reisen før kl. 06.00 om morgonen kan ein få dekka overnatting 17-18 oktober.

 

Presentasjonar:

Faglig forsvarlighet

Helsekrav til førarkort

Svar på spørsmål- frå NAV

Trygdemedisin: helse i arbeid

Dato:
17. oktober 2019 08:30 - 18. oktober 2019 00:00
Stad:
Scandic Stavanger City
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
LIS1 i kommunehelsetenesta, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar.

Dokument