Kommuneøkonomidagen 2019

Dato:
23. mai 2019 09:00 - 15:15
Stad:
Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, rådmenn, andre kommunale leiarar og økonomifolk

Fylkesmannen inviterer i samarbeid med KS Rogaland og NKK Rogaland til den årlege kommuneøkonomidagen 23. mai på Victoria Hotel.

Publisert 20.02.2019

Kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram tysdag 14. mai.

Den årlege kommuneøkonomidagen blir i år torsdag 23. mai på Victoria Hotel. Tema før lunsj vil vera kommuneproposisjonen og kommuneøkonomien ved KMD og KS. Programmet etter lunsj inneheld fem aktuelle tema: DigiRogaland, ny kommunelov, kobling kommuneplan og handlings- og økonomiplan, kvalitetsreforma Leve hele livet, og klimarisikoverktøy for kommunar.

Program

09:00 Kaffi og noko attåt

09:30 Opning v/ fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

09:40 Kommuneproposisjonen 2020 og kommuneøkonomien

         v/ statssekretær Anne Karin Olli, KMD

         Spørsmål og diskusjon

10:30 Pause

10:40 Kommentarar frå KS - kommuneproposisjonen og kommuneøkonomien

          v/ spesialrådgivar Sigmund Engdal, KS

          Spørsmål og diskusjon

11:30 Lunsj

12:30 Status Digi Rogaland

          v/ rådmann Per Kristian Vareide, Stavanger kommune

          Spørsmål og diskusjon

13:00 Sentrale punkt frå ny kommunelov

          v/ seniorrådgivarar Maren Skåden og Tage A.T. Eriksen, Fylkesmannen i Rogaland

          Spørsmål og diskusjon

13:30 Pause

13:45 Kople kommuneplanen til handlings- og økonomiplan

          v/ prosjektleiar og rådgivar Eli Sirnes Willumsen, Stavanger kommune

          Spørsmål og diskusjon

14:15 Kvalitetsreforma Leve hele livet

          v/ ass. avdelingsdirektør Rigmor Kvia de Waard, Fylkesmannen i Rogaland

          Spørsmål og diskusjon

14:45 Klimarisikoverktøy for kommunane

          v/ fagansvarleg grønn finans Torunn Brånå, Kommunalbanken

          Spørsmål og diskusjon     

15:15 Avslutning

 

Pris: kr. 800,- pr. deltakar inkludert lunsj

Påmeldingsfrist: 14. mai

 

Påmelding er bindande.

Dato:
23. mai 2019 09:00 - 15:15
Stad:
Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, rådmenn, andre kommunale leiarar og økonomifolk