Dialogsamling for landbruksforvaltninga

Dato:
26. november 2019 09:00 - 15:30
Stad:
Clarion hotel Energy i Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
landbruksforvaltninga i kommunane og Fylkesmannen si landbruksavdeling

Fylkesmannen inviterer landbruksforvaltninga i kommunane til dialogmøte. Tema som blir tatt opp er mellom anna handsaming av konsesjonssaker, SMIL og drenering, felles skogforvaltning i Sør-Rogaland med meir.

 

Publisert 26.08.2019

Program

Møteleiar: Anfinn Rosnes og Rolf Gunnar Husveg

09.00-09.30 Kaffi og drøs
09.30-09.50  Velkomen og status om statsbudsjett ved Geir Skadberg
09.50 – 10.15   Politikaropplæring v/Anfinn Rosnes
10.15 – 10.30 Dialog om statsbudsjettet og politikaropplæring
10.30 – 10.45  Pause
10.45 - 11.00 Korleis følgje opp vassforskrifta i kommunal sakshandsaming v/Marit Sundsvik Bendixen, ass. fylkesmiljøvernsjef
11.00 – 11.30 Handsaming av konsesjonssaker. Bruksstruktur og priskontroll v/Rune Lian og Trond Olav Fiskå
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 12.45 SMIL og drenering, status AGROS v/Nono Dimby
12.45 – 13.05  Felles skogforvaltning sør Rogaland. Nye skogoppgåver til kommunane frå 2020 v/Stein Bomo
13.05 – 13.30  Dialog om Husdyrkonsesjonsregelverket v/Rolf Gunnar Husveg
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.00 Regional jordvernstrategi v/Rune Lian
14.00 – 14.20 Miljøvurdering ved nydyrking v/Monica Dahlmo og Anne Kari Skogerbø
14.20 – 14.40 Dialog om nydyrking
14.40 – 15.00 Kommunane i møte med grøntsatsing v/Arne Vagle
15.00 – 15.30 Open post

 

Vi tar atterhald om endringar i programmet

Påmelding

Pris for deltaking er 600 kr. Bruk skjemaet for å melde deg på. 

Dato:
26. november 2019 09:00 - 15:30
Stad:
Clarion hotel Energy i Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
landbruksforvaltninga i kommunane og Fylkesmannen si landbruksavdeling