Lisensfelling innenfor ulvesonen i 2023

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. Vedtaket har vært stanset av domstolen, men i kjennelse av 3. februar ble det igjen åpnet for at lisensfelling kan gjennomføres. 

Publisert 20.12.2022, Sist endret 04.02.2023
OPPDATERING 04.02.2023: Etter kjennelse fra Borgarting lagmannsrett den 3. februar åpnes det nå for lisensfelling i Ulvåa-reviret innenfor ulvesonen frem til og med 15. februar. Det åpnes ikke for lisensfelling i revirene Juvberget og Kochahonka. Les mer på Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider (lenke). 

 

Det er vedtatt lisensfellling i de tre grensrevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka som ligger i Innlandet og i Värmland i Sverige. På bakgrunn av risikoen for feilfelling av genetisk verdifull ulv i Settenreviret åpnes det ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret. Det vurderes fortløpende statlig uttak i dette reviret som ligger i Innlandet og Viken. Kart som viser revirenes plassering finner du nederst i denne saken og hele departementets vedtak kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som administrerer lisensfellingen på norsk side i grenserevirene. Lisensfellingsperioden i Norge er fra 1. januar til 15. februar. Nærmere oppstart av lisensfellingen vil det publiseres lisensfellingsområder og informasjon om gjennomføringen av lisensfellingen på Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider. 

Det er også vedtatt lisensfelling på svensk side i de tre grenserevirene.  Der er det Länstyrelsen i Värmland som administrer lisensfellingen. Mer informasjon finner du på deres nettsider.

Dersom Klima- og miljødepartementets vedtak klages inn for domstolene kan oppstartsdato for lisensfellingen bli utsatt, eller det kan bli fattet vedtak om at det likevel ikke åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. I Sverige er det også klagemuligheter i domstolen som gjør at lisensfellingen der kan bli stanset.

blobid1.png

Foreløpig status for helnorske og svensk-norske ulverevir per 12. desember 2022. Hele statusrapporten kan du lese hos Rovdata. Figur: Rovdata.