Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling.

Publisert 18.12.2018, Sist endret 08.11.2021

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid. 

Nyheter


Publisert 26.11.2021, Sist endret 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2021/2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2021 og varer til 31. mai 2022 eller til kvotene er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Viken. 


Publisert 09.09.2021

Lisensfelling av jerv fra 10. september

Lisensfelling av jerv starter 10. september. For region 2 er kvoten på to jerv (felles for hele regionen) og for region 4 er kvoten på én jerv (utenfor ulvesonen). 


Publisert 28.02.2021, Sist endret 01.03.2021

Lisensfelling av ulv midlertidig stanset i deler av Viken og Innlandet

Et ulvepar med en genetisk viktig hannulv ble i januar flyttet til Østfold fra Innlandet. Dette ulveparet er på vandring, og for å hindre felling av det genetisk viktige individet er lisensfelling i enkelte områder utenfor ulvesonen midlertidig stanset. Området ble justert den 1. mars. 


Publisert 01.02.2021

Stans i lisensfelling av ulv i Aurskog

Svar på DNA-prøver viser at to dyr som ble felt 22. og 23. januar ikke er ulv fra Aurskog-reviret. Lisensfellingen er derfor stanset. 


Publisert 30.01.2021, Sist endret 31.01.2021

Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 28 gauper som er fordelt på fire jaktområder i regionen. To av disse jaktområdene berører Viken. 


Publisert 24.11.2020

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2020/2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvotene er fylt. 


Publisert 04.09.2020

Lisensfelling av jerv starter 10. september

Lisensfelling av jerv starter 10. september i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Kvoten på to jerv er felles for hele regionen.


Publisert 28.01.2020

Kvotejakt på gaupe i 2020

Kvoten er fylt i alle jaktområder, og jakten er stengt med unntak av i kvotefritt område i Agder. Oversikt over felte gauper finner du her. 


Publisert 06.01.2020

Endring i områder for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

For å ta vare på en genetisk viktig ulv som er på vandring var deler av Nes kommune og deler av Eidsvoll kommune, samt områder i Innlandet, midlertidig unntatt fra lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Det er nå åpnet for lisensfelling igjen i disse områdene.


Publisert 31.12.2019

Ikke lisensfelling i ulvesonen i Oslo og Viken

Klima- og miljødepartementet fattet den 31. januar 2019 vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Det åpnes ikke for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Oslo og Viken fra 1. januar 2020. 


Telefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2

  • 32 26 67 00

Rovviltregion 4 og 5

  • 95 45 21 01

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: 

sfovrovviltberedskap@statsforvalteren.no og sfovpost@statsforvalteren.no