Lisensfelling innenfor ulvesonen i 2023

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. Vedtaket har vært stanset av domstolen, men i kjennelse av 3. februar ble det igjen åpnet for at lisensfelling kan gjennomføres. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2022, Sist endret 04.02.2023
OPPDATERING 04.02.2023: Etter kjennelse fra Borgarting lagmannsrett den 3. februar åpnes det nå for lisensfelling i Ulvåa-reviret innenfor ulvesonen frem til og med 15. februar. Det åpnes ikke for lisensfelling i revirene Juvberget og Kochahonka. Les mer på Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider (lenke). 

 

Det er vedtatt lisensfellling i de tre grensrevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka som ligger i Innlandet og i Värmland i Sverige. På bakgrunn av risikoen for feilfelling av genetisk verdifull ulv i Settenreviret åpnes det ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret. Det vurderes fortløpende statlig uttak i dette reviret som ligger i Innlandet og Viken. Kart som viser revirenes plassering finner du nederst i denne saken og hele departementets vedtak kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som administrerer lisensfellingen på norsk side i grenserevirene. Lisensfellingsperioden i Norge er fra 1. januar til 15. februar. Nærmere oppstart av lisensfellingen vil det publiseres lisensfellingsområder og informasjon om gjennomføringen av lisensfellingen på Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider. 

Det er også vedtatt lisensfelling på svensk side i de tre grenserevirene.  Der er det Länstyrelsen i Värmland som administrer lisensfellingen. Mer informasjon finner du på deres nettsider.

Dersom Klima- og miljødepartementets vedtak klages inn for domstolene kan oppstartsdato for lisensfellingen bli utsatt, eller det kan bli fattet vedtak om at det likevel ikke åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. I Sverige er det også klagemuligheter i domstolen som gjør at lisensfellingen der kan bli stanset.

blobid1.png

Foreløpig status for helnorske og svensk-norske ulverevir per 12. desember 2022. Hele statusrapporten kan du lese hos Rovdata. Figur: Rovdata.