Hjelp oss å forebygge utbrudd av havnespy i Oslofjorden

Havnespy på sjøbunn
Kolonier av havnespy kan se svært forskjellige ut og være alt fra ruglete til pannekakeflate. Begge de beige strukturene på bildet er havenspy. Foto: Erling Svensen.

Om du finner fastsittende beige eller oransje matter i Oslofjorden vil vi gjerne høre fra deg! Det kan være den uønskede arten havnespy.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.03.2023

Fremmede arter

Spredning av arter til områder hvor de ikke hører naturlig til, såkalte fremmede arter, er en av de største truslene mot biologisk mangfold i dag. Fremmede arter kan blant annet utrydde naturlig tilhørende arter, ta med seg nye sykdommer og parasitter, og forandre viktige naturtyper.

Japansk sjøpung Didemnum vexillum, kanskje bedre kjent som havnespy, er én av flere fremmede marine arter i Norge. Arten kommer opprinnelig fra Japan, men har trolig spredt seg rundt til verdens havområder som blindpassasjer på skip. I Norge ble arten først funnet i 2020, og foreløpig bare på Vestlandet. Dessverre er det trolig bare er et tidsspørsmål før havnespy også inntar Oslofjorden, spesielt siden arten nylig ble funnet ved Koster i Sverige.

Hvordan kjenne igjen havnespy

Havnespy er små fastsittende sekkedyr som vokser sammen til større heldekkende kolonier som fortrenger andre arter og naturtyper. Det finnes flere forvekslingsarter, men typisk vokser havnespy som beige eller oransje matter på hardt underlag, for eksempel på båtskrog, steiner, tau, brygger og teiner. Kommer du tett på under vann, kan du se at mattene har stjerneformede åpninger.

Kolonier vil ofte slippe løs små biter av seg selv, noe som gir mattene et dryppende utseende. Bakgrunnen for dette, er at havnespy kan klone seg selv. Det gjør at biter som løsner fra en eksisterende koloni kan følge med havstrømmene og gi opphav til helt nye kolonier på nye steder. Dette er en effektiv spredningsstrategi.

Ved mistanke om funn av havnespy

Arten er vanskelig å bli kvitt når den først har etablert seg. Desto større grunn er det til å ikke hjelpe den med å spre seg til nye områder, og strakstiltak anses som avgjørende for å begrense videre spredning. Oppdager du noe som minner om havnespy er det fint om du tar bilder av funnet og melder ifra til Artsdatabanken eller til oss.

Siden arten spres ved hjelp av løse biter, er det svært viktig at båter og annet sjøutstyr med mistanke om funn av havnespy ikke spyles eller rengjøres i sjøen. Dette vil kunne gi oppgav til mange nye kolonier og øke spredningen. Arten overlever kun i saltvann, så tilstrekkelig lufttørking og behandling med ferskvann vil forhindre videre spredning. Du kan lese mer om anbefalte tiltak her.

Avslutningsvis vil vi minne om aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6. Alle må opptre aktsomt for å unngå spredning av fremmede arter i miljøet.

Kontaktpersoner

Havnespy på sjøbunn
Om man kommer nærme nok kan man se at kolonier med havnespy har små og store porer, noe som er et viktig kjennetegn ved havnespy. De små porene er stjerneformede og synes kun under vann. Foto: Erling Svensen.