Fremmede arter

En fremmed art er en organisme som ikke forekommer naturlig på stedet. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til spredningen av nye fremmede arter i Norge.

Mange av disse nye artene utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør stor skade i områder de sprer seg til. Disse artene har ikke et naturlig samspill med øvrig flora og fauna, og kan dermed bli en belastning for lokale arter. Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene mot mangfoldet i naturen.

Flere arter er nå forbudt å sette ut

I 2016 kom en ny forskrift om fremmede organismer. Den er mest relevant for profesjonelle aktører og offentlige myndigheter. Enkelte arter er likevel forbudt å sette ut også i private hager. Se hele forbudslisten på Lovdata her

Forbudt å kaste hageavfall i naturen

Å legge igjen hageavfall i naturen anses som forsøpling og er forbudt etter forurensningsloven. Avfallet kan føre til forurensing, og det kan spre fremmede uønskede arter. Hageavfall skal derfor leveres på avfallsstasjon.

De mest skadelige fremmede artene som ikke dør ved kompostering må puttes i sekker og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottak. Bare slik kan man være sikker på at artene ikke spres. Dette gjelder spesielt for følgende arter: Kjempespringfrø, parkslirekne, kjempebjørnekjeks, hagelupin og russesvalerot.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelige arter, blant annet ved å koordinere arbeidet med fremmede arter mellom etater og kommuner i fylket, fjerne fremmede arter fra verneområder, utarbeide regionale handlingsplaner mot fremmede arter, og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikke bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.