Jordbruksområder som kan være ute av drift

Nå kan du sjekke, via en nyutviklet kart-app, jordbrukarealer i din kommune som kan være ute av drift.

Publisert 18.09.2020

Kart-appen tar i bruk statistikk og karttjeneste fra NIBIO, og er basert på arealer hvor det ikke er utbetalt produksjonstilskudd foregående søknadsår. 

Se appen her på kartsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Karttjenesten fra NIBIO er laget med utgangspunkt i sammenligning av kartlagt jordbruksareal i arealressurskartet AR5, areal på landbrukseiendom og areal som ligger til grunn for utbetalt produksjonstilskudd. Beregningen av jordbruksareal på landbrukseiendom følger metoden som brukes for å produsere gårdskart.

I tabellene under er det tatt ut statistikk fra NIBIO for Oslo og Viken fylker. Tabell 1 viser totalt jordbruksareal som kan være ute av drift basert på tall fra produksjonssøknader for 2019 og tabell 2 viser tallene fra 2018.

Du kan lese mer informasjon på nettsiden til NIBIO