Kart, fakta og statistikk

Oppdatert 02.03.2023

Her finner du kartapps knyttet til landbrukets arealressurser

              Jordbruk                                                              Skogbruk