Oppstart av verneplanarbeid for åtte skogområder

Høringsfrist:
4. mai 2020 23.59

Vi har meldt oppstart av verneplanarbeid for åtte skogområder. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 4. mai 2020.

Publisert 23.04.2020

Les mer og se kart over områdene her: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/starter-arbeidet-med-vern-av-atte-skogomrader/

Høringsfrist:
4. mai 2020 23.59