Oppstart av verneplanarbeid for åtte skogområder

Høyringsfrist:
4. mai 2020 23:59

Vi har meldt oppstart av verneplanarbeid for åtte skogområder. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 4. mai 2020.

Publisert 23.04.2020

Les mer og se kart over områdene her: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/starter-arbeidet-med-vern-av-atte-skogomrader/

Høyringsfrist:
4. mai 2020 23:59