Webinarer - sosialtjenesteloven

Lyst til å se opptak av våre webinar?

Publisert 25.05.2021

Sosial- og barnevernavdelingen ved sosialseksjonen arrangerer jevnlige webinarer med temaer knyttet til sosialtjenesteloven.   

Har dere gått glipp av det eller kunne dere trenge å se webinaret på nytt?

En fagansvarlig eller leder kan kontakte vårt postmottak fmovpost@statsforvalteren.no for å få tilsendt en lenke.

Lenken er tilgjengelig én måned, og kan ikke kopieres eller deles.

Vi oppmuntrer til at webinaret sees i felleskap, og at temaene som tas opp drøftes opp mot den praksis og de rutiner dere har i deres kontor.

Her finner du oversikt over våre kurs og konferanser:

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/

Her finner du rundskrivet til sosialtjenesteloven:

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r35-00

 

Kontaktpersoner