Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.11.2022

Revidert EØS-veileder

Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere


Publisert 09.08.2022

Informasjonsskriv nr. 6/2022

Behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven (Erstatter informasjonsskriv nr. 2/2021)


Publisert 20.07.2022

Tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd  – 2022


Publisert 27.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Rundskrivet utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 (med virkning fra 1. juli 2022).


Publisert 22.06.2022

Prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp

Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet datert 15.06.2022


Publisert 21.06.2022

Informasjonsbrev om tolkeloven

Tolkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, forplikter offentlige tjenesteytere til å bruke tolk ved språkbarrierer.


Publisert 06.05.2022

Informasjonsskriv nr 5/2022

Endring av vedtak etter forvaltningslovens § 35


Publisert 20.03.2022

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV

.


Publisert 01.03.2022

Informasjonsskriv nr 4/2022

Vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere og deres familiemedlemmer etter sosialtjenesteloven


Publisert 25.02.2022

Depositum ytt i form av lån

Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet